A.04.12 DETAL NR 7_2 – BALUSTRADA PROJEKTOWANA ROZMIESZCZENIE SŁUPKÓW