A.04.16 DETAL NR 8_3 OKNO NADPROŻE I OŚCIEŻA Z ROLETĄ (wer.2)