Historia

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

22 listopada 1956 roku przedstawiciele 14 praskich zakładów pracy korzystając ze zmian politycznych, jakie nastąpiły w kraju po październiku 56 roku postanowili sami zadbać o rozwiązanie własnych problemów mieszkaniowych. W tym celu 8 grudnia 1956 roku odbyło się spotkanie założycielskie, a w styczniu 1957 roku zarejestrowano statut Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”.

Wielki zapał do działania pierwszych członków nowo powstałej Spółdzielni umożliwił 16 czerwca 1957 roku położenie kamienia węgielnego pod pierwszy budynek wznoszony na terenie (dawnego Fortu XI „A”) przekazanym spółdzielcom przez władze wojskowe. Prace na budowie postępowały sprawnie, już 23 stycznia 1959 roku oddano do użytku pierwsze budynki. Do końca roku powstało łącznie 9 domów z 231 mieszkaniami tworząc  pierwsze z dziewięciu osiedli RSM „Osiedle Młodych” – osiedle „Szaserów”.

Rozpoczęty w 1957 roku proces inwestycyjny trwa nieprzerwanie już ponad 60 lat. Realizowano całe osiedla mieszkaniowe wraz z obiektami handlowo – usługowymi, służby zdrowia, placami zabaw oraz zielenią. Wybudowano również wiele obiektów kulturalno-oświatowych w postaci osiedlowych domów kultury, bibliotek itp.

Szybki wzrost zasobów mieszkaniowych oraz polityka ówczesnego Stołecznego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego doprowadziła do administracyjnego wydzielenia w 1970 roku z RSM „Osiedle Młodych”, Spółdzielni RSM „Praga”, która przejęła zasoby mieszkaniowe i tereny inwestycyjne w dzielnicy Praga Północ oraz w 1982 r Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław- Lotnisko obejmującej zasoby i tereny dawnego lotniska aeroklubu na Gocławiu.

Do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku RSM „Osiedle Młodych” prowadziła działalność eksploatacyjno-inwestycyjną na terenie dziewięciu osiedli zlokalizowanych na Pradze Południe i Wawrze od Saskiej Kępy po Marysin Wawerski (ok. 30 tys. mieszkań).

W 1999 roku z inicjatywy członków Spółdzielni z zasobów RSM „Osiedle Młodych” wydzieliły się Spółdzielnie: Grochów ( dawne Osiedle Kobielska), Grenadierów, Międzynarodowa i Ateńska. Dalsze prace podziałowe doprowadziły do powstania w 2004 roku Spółdzielni: Szaserów, Osowska, Ostrobramska, Marysin Wawerski, Zwycięzców, Przyczółek Grochowski oraz Waszyngtona. Wówczas też nastąpiła zmiana nazwy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” na Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych”.

Po podziale w SM “Osiedle Młodych” pozostało w eksploatacji kilka budynków wybudowanych po 2000 roku. Tym samym rozpoczął się nowy okres w dziejach Spółdzielni, która podjęła prężne działania inwestycyjne przy wykorzystaniu najnowszych technologii budowlanych. Powstawały kolejne budynki i zespoły budynków o oryginalnej, nowoczesnej architekturze z funkcjonalnymi mieszkaniami.

Długoletnie doświadczenie i solidne wykonywanie obowiązków powoduje, że z kolejnym rokiem SM „Osiedle Młodych” umacnia swoją dobrą markę na rynku nieruchomości prowadząc nadal działalność eksploatacyjno – inwestycyjną.

Posiadając odpowiednie doświadczenie i przygotowanie w zakresie zarządzania nieruchomościami Spółdzielnia rozpoczęła  w 2012 roku   działalność usługową w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami powierzonymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe, którą prowadzi nadal.