PRZETARG

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,, Osiedle Młodych” Warszawa, ul. Grenadierów 21

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzątanie, utrzymanie czystości i porządku w budynku mieszkalnym oraz na terenie zewnętrznym
i w garażu wielostanowiskowym przy ul. Poligonowej 1 w Warszawie

Termin składania ofert do dnia 2 września 2022 r. do godz. 14 00 .

Specyfikacja do pobrania: Materiał do przetargu na sprzątanie – POLIGONOWA 1