Zarząd

Skład Zarządu:

1 Mieczysław Stanicki Prezes Zarządu
2 Małgorzata Matulka Członek Zarządu – Główny Księgowy