Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w kadencji 2019 – 2022 wybranej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.06.2019r.

Rada Nadzorcza:

1 Michał Cichopek Przewodniczący
2 Grażyna Bogdańska Wiceprzewodnicząca
3 Dagmara Dziarnowska Sekretarz
4 Henryk Gołaszewski Członek
5 Jacek Kobyliński Członek
6 Renata Kałaska – Pruta Członek
7 Jadwiga Tyran – Czarkowska Członek

Komisja Rewizyjna:

1 Henryk Gołaszewski Przewodniczący
2 Jacek Kobyliński Zastępca przewodniczącego
3 Renata Kałaska – Pruta Sekretarz
4 Jadwiga Tyran – Czarkowska Członek