Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”
w kadencji 2022 – 2025 wybranej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.10.2022r.

Rada Nadzorcza:

1 Wiesław Kobyliński Przewodniczący
2 Anna Giza-Poleszczuk Wiceprzewodnicząca
3 Małgorzata Ongirska Sekretarz
4 Filip Polanowski Członek
5 Elżbieta Sidorkiewicz Członek

Komisja Rewizyjna:

1 Elżbieta Sidorkiewicz Przewodnicząca
2 Małgorzata Ongirska Zastępca przewodniczącej
3 Filip Polanowski Sekretarz